BHP Service
Strona główna

POZIOM BHP W TWOJEJ FIRMIE, JEST  TWOJĄ WIZYTÓWKĄ

Drogi Przedsiębiorco!

W każdym przypadku gdzie mamy do czynienia
z jakąkolwiek formą zatrudnienia, muszą być spełnione określone wymogi z zakresu przepisów BHP, PPOŻ, Prawa Pracy, przepisów sanitarnych, budowlanych, czy norm technicznych.

Istotą współczesnego spojrzenia na kwestię BHP jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w oparciu o istniejące przepisy, dzięki czemu ogranicza się do minimum działania represyjne ze strony Organów Kontrolnych, w szczególności – Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Nadzoru Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego.

Zapewnienie powyższej równowagi jest możliwe jedynie poprzez stosowanie odpowiednich przepisów oraz systematyczną kontrolę stanu bezpieczeństwa połączone z sukcesywnym szkoleniem pracowników oraz informowaniem Ich o Ryzyku Zawodowym.

Rozumiemy że większość z Państwa nie jest w stanie zajmować się kwestią BHP, w związku z czym zapraszamy do zapoznania się z Naszą Ofertą i współpracy.


Zapewniamy pełny komfort obsługi z dojazdem do Klienta.                                                                                         


 
Strona głównaPPOŻNasza ofertaCennikKontakt